La famosa plataforma de alquiler para expats ofrecen una oportunidad de oro a propietarios

Globexs aterriza en el país vasco

Globexs aterriza en el país vasco

Tras años de consolidación profesional en Valencia, Madrid y Barcelona, Globexs aterriza en Álava, Bizcaya y Gipuzkoa.

Valentzian, Madrilen eta Bartzelonan hainbat urtez finkatu ondoren, Araban, Bizcayan eta Gipuzkoan lur hartu du Globexsek.

¿Quién es Globexs?

Globexs es una compañía con sede en Valencia especializada en alquiler para expats que vienen a España (entre 3-11 meses). La empresa conecta a propietarios de apartamentos con expats que buscan viviendas amuebladas. Globexs se encarga del contrato de alquiler, de los pagos y es la persona de contacto tanto para los expats como para los propietarios durante toda la estancia.

Nor da Globexs?

Globexs Valentzian egoitza duen konpainia da, Espainiara (3-11 hilabete) etortzen diren erbesteratuak alokatzeko espezializatua. Enpresak apartamentuen jabeak etxebizitza altzarien bila dabiltza. Globexs alokairu-kontratuaz arduratzen da, ordainketei buruz, eta pertsona horiek, bai saltokientzat bai egonaldi osoan zehar, harremanetarako pertsona da.

¿Por qué es una buena noticia para los propietarios del país Vasco?

Globexs ofrece un servicio fantástico a los propietarios de apartamentos. No tienen que preocuparse de nada: Globexs encuentra el inquilino adecuado, organiza el papeleo, garantiza los pagos mensuales y resuelve todos los problemas durante la estancia. Y lo mejor es que Globexs es gratis para los propietarios: Globexs cobra una comisión de agencia a los inquilinos, y es completamente gratuita para los propietarios de apartamentos.

Zergatik da albiste ona Euskal Herriko jabeentzat?

Globexsek apartamentuen jabeei zerbitzu bikaina eskaintzen die. Ez dute ezertaz arduratu behar: Globexs maizter egokia aurkitu, paper-orria antolatu, hileko ordainketak bermatzen eta egonaldian zehar arazo guztiak konpontzen ditu. Eta onena da Globexs doakoa dela jabeentzat: Globexs agentziak agentzia bat kobratzen die maizterrei, eta guztiz doakoa da apartamentuen jabeentzat.

¿Qué ventajas tiene alquilar a expats?

Los expats son profesionales extranjeros. Se trasladan a Euskal Herria por un período determinado (normalmente entre 3 y 11 meses) para un proyecto o una actividad. Son los inquilinos perfectos por varias razones:

 • No hay riesgo de impagos.
 • El propietario mantiene el control del apartamento.
 • El alquiler es mucho más alto que el alquiler tradicional.
 • Los inquilinos suelen ser personas muy educadas que cuidan el apartamento.

Zein abantaila ditu erbesteratuak alokatzeak?

Atzerritar ohiak atzerritar profesionalak dira. Euskal Herrira lekualdatzen dira aldi jakin batez (normalean 3 eta 11 hilabete bitartean) proiektu edo jarduera baterako. Maizter perfektuak dira, hainbat arrazoirengatik:

 • Ez dago ez ordaintzerik.
 • Jabeak apartamentuaren kontrola mantentzen du.
 • Alokairua ohiko alokairua baino askoz altuagoa da.
 • Maizterrak apartamentua zaintzen duten pertsona hezitzaileak izaten dira.

¿Qué ventajas tiene usar la plataforma de Globexs?

Globexs es la plataforma número uno de alquiler para expats con 12 años de experiencia. Somos referentes del sector en España y Bélgica. A los propietarios de apartamentos les encanta trabajar con Globexs por muchas razones:

 • Globexs encuentra el inquilino adecuado para el apartamento adecuado.
 • No hay problemas con los pagos. Globexs hace el pago a los propietarios mensualmente.
 • Globexs se encarga del contrato de alquiler.
 • Globexs es la persona de contacto para el propietario y el inquilino. Resolvemos problemas.
 • Servicio 24/7 para propietarios e inquilinos.
 • Globexs es completamente gratis para los propietarios.

Zer abantaila ditu Globexs plataformak?

Globexs, 12 urteko esperientzia duen erbesteratuentzako alokairu-plataforma bat da.. Sektorearen erreferenteak gara Espainian eta Belgikan. Apartamentuen jabeek izugarri atsegin dute Globexekin lan egitea, arrazoi askorengatik:

 • Globexsek maizter egokia aurkitu du apartamentu egokirako.
 • Ez dago arazorik ordainketekin. Globexsek hilero ordaintzen die jabeei.
 • Globexs alokairu-kontratuaz arduratzen da.
 • Globexs jabearentzat eta maizterrarentzat harremanetarako pertsona da. Arazoak konpontzen ditugu.
 • 24/7 zerbitzua, jabeentzat eta maizterrentzat.
 • Globexs erabat doan da jabeentzat.

¿Por qué Globexs ha decidido el País Vasco?

El País Vasco es muy propicio para los expats. Se siente más "europeo" que otras partes de España y la región es conocida por tener la renta per cápita más alta de España. Muchas empresas extranjeras han reconocido las oportunidades que ofrece la región. De hecho, existen actualmente más de 1.000 empresas de capital extranjero y miles de trabajadores extranjeros altamente cualificados viven y trabajan en Bilbao, Vitoria y San Sebastián.

La investigación ha demostrado que la mayoría de los expats lucharon por encontrar un apartamento en alquiler.

En el País Vasco, como en el resto de España, existen 3 tipos de alquiler: Alquiler tradicional a largo plazo sin muebles - Alquileres amueblados a medio plazo (3-11 meses) - Alquileres de vacaciones a corto plazo. Los alquileres de vacaciones (Airbnb) están muy presentes, pero actualmente no existe una plataforma real que ayude a los propietarios de apartamentos a alquilar su apartamento al público más interesante de todos: Expats con un alto presupuesto que se quedan de 3 a 11 meses. Bueno ¡Globexs ha llegado finalmente para resolver este problema!

Zergatik erabaki du Globexs Euskadik?

Euskal Herria oso egokia da atzerriratutakoentzat, Espainiako eta eskualdeko beste leku batzuk baino gehiago, Espainiako per capita errenta altuena izateagatik. Atzerriko enpresa askok eskualdeak eskaintzen dituen aukerak onartu dituzte. Izan ere, gaur egun atzerriko 1.000 enpresa baino gehiago daude, eta oso ondo prestatutako atzerriko milaka langile Bilbon, Gasteizen eta Donostian bizi dira.

Ikerketaren arabera, atzerritar gehienek alokairuan apartamentu bat aurkitzeko borroka egin zuten. Euskal Autonomia Erkidegoan, Espainiako gainerako herrialdeetan bezala, 3 alokairu-mota daude: altzaririk gabeko alokairu tradizionala eta altzaririk gabeko alokairuak (3-11 hilabete) - Oporretako alokairuak epe laburrean. Oporretako alokairuak (Airbnb) oso presente daude, baina gaur egun ez dago benetako plataformarik apartamentuen jabeei beren apartamentua guztiontzat alokatu nahi diena: Aurrekontu handia dute, eta 3 eta 11 hilabete artean geratzen dira. Bueno ¡Globexs azkenean iritsi da arazo hau konpontzeko!

¿Cómo utilizar la plataforma de Globexs?

Los propietarios de un apartamento amueblado pueden solicitarlo GRATUITAMENTE enviando un correo electrónico a info@globexs.com o haciendo clic en el botón "contáctenos" de abajo. Un gerente de cuenta de Globexs se pondrá en contacto para decidir si el apartamento es elegible para su publicación, y le proporcionará toda la información.

Nola erabili Globexs plataforma?

Apartamentu altzaridun baten jabeek dohainik eska dezakete posta elektroniko bat bidaliz info@globexs.com helbidera edo, bestela, beheko botoian klik eginez. Globexs kontuko gerentea harremanetan jarriko da, etxea argitaratzeko hautagarria den erabakitzeko, eta informazio guztia emango dio.

Contactar/Harremanetarako