Algemene voorwaarden Globexs

RESERVERINGEN, BETALINGEN EN AANKOMST

-Om uw reservatie te bevestigen, vragen wij een aanbetaling van 20-50% van het huurbedrag, of de eerste maand huur. Wij behouden ons het recht om een hoger percentage of de volledige vooruitbetaling te vragen voor boekingen op speciale data.

-De eigenaar van de flat, of een Globexs agent wacht u op in de flat. De overhandiging van de sleutels gebeurt nadat alles betaald is. U kunt betalen per overschrijving, kredietkaart of paypal en in sommige gevallen in cash.

-Vergeet niet om uw identiteitskaart of paspoort mee te brengen.

-Bij de aankomst, en als algemene regel, moet de klant zijn bankgegevens of paypal account verstrekken voor de teruggave van de waarborg na zijn verblijf. Deze terugbetaling gebeurt van zodra is vastgesteld dat het appartement in dezelfde staat wordt afgeleverd waarin het werd overhandigd door de gastheer. Indien dit het geval is zal de terugbetaling van de waarborg gebeuren binnen de 5 dagen na vertrek.

-De persoon op wiens naam de reservering is gemaakt moet minstens 18 jaar oud zijn en effectief gebruik maken van de accommodatie. Op het moment van boeking moet het aantal mensen die gebruik maken van de accommodatie worden vermeld. De effectieve bezetting van de accommodatie mag nooit hoger zijn dan vermeld op het moment van boeking.

-De gast die een reservering maakt is persoonlijk aansprakelijk voor het gedrag van alle gasten die hem vergezellen.

-De gast moet op voorhand de gastheer inlichten over het juiste uur van aankomst in de flat. In geval van vertraging moet de gastheer onmiddellijk worden ingelicht. We vragen vriendelijk om de gastheer nogmaals te verwittigen 1 uur voor aankomst. 

-De overhandiging van de sleutels kan gebeuren vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst. Bij aankomst na 21:00 uur wordt een extra bedrag van 25 euro in rekening gebracht, dat moet betaald worden in cash bij de overhandiging van de sleutels 

LATE BETALINGEN

Een te late betaling is onderhevig aan een eenmalige verhoging van 5% van de huurprijs en zal niet langer dan 10 dagen na de vervaldatum worden betaald. Indien één van de betalingsvoorwaarden niet wordt nageleefd, zal dit worden beschouwd als een ernstige fout, die de eigenaar het recht geeft de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, in welk geval de huurder verplicht is aan de eigenaar een vergoeding te betalen voor het bedrag van een volledige maand huur voor deze fout.

VERTREK

-Check out is om 12:00 uur. Indien u langer wilt blijven neem dan contact op met Globexs.

-Bij Check out moet het appartement proper zijn, het afval moet verwijderd zijn, alle lichten en de AC moeten uitgeschakeld zijn, en alle ramen en deuren moeten gesloten zijn. De sleutels moeten op de keukentafel worden achtergelaten.

-De waarborg wordt via overschrijving of paypal terugbetaald binnen 5 dagen na vertrek, op voorwaarde dat het appartement in dezelfde staat wordt achtergelaten als bij aankomst.

-De waarborg wordt volledig of gedeeltelijk ingehouden in de volgende omstandigheden:

  • In geval van verlies van de sleutels zal een bedrag van 50 euro worden aangerekend.
  • In geval het appartement smerig wordt achtergelaten wordt een extra cleaning fee van 150 euro aangerekend.
  • In geval iemand rookt in het appartement wordt 150 euro aangerekend.
  • In geval huisdieren worden binnengebracht wordt 150 euro aangerekend.
  • Als het energieverbruik de IRC overschrijdt dan wordt het verschil afgetrokken van de waarborg. Meer informatie.

Indien het huurcontract andere penalties beschrijft dan gelden de penalties in het huurcontract.

ANNULERINGSBELEID

-Annulering van reserveringen die volledig betaald zijn vóór aankomst zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden: 

Meer dan 60 dagen voor aankomst: 20% van de huur.

30-59 dagen voor aankomst: 25% van de huur.

Minder dan 30 dagen voor aankomst: 50% van de huur.

Indien het huurcontract andere voorwaarden beschrijft dan gelden de voorwaarden in het huurcontract.

-Bij annulering van reserveringen wordt de agency fee nooit terugbetaald.

-Wij raden onze klanten aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

-In het geval dat de klant de data verandert zal dit leiden tot een annulering en een nieuwe boeking, beiden onderworpen aan hun specifieke voorwaarden. 

-In het geval dat door overmacht het door u gereserveerde appartement niet beschikbaar is heeft de gast recht op een ander appartement met dezelfde of betere eigenschappen, of op terugbetaling van de nachten die u niet heeft kunnen doorbrengen in het appartement van uw eerste keuze.

HUISREGELS

-Onthoud altijd dat de appartementen vermeld op onze website deel uitmaken van een gemeenschap van buren, en dat u niet het recht heeft om vervelende, ongezonde, schadelijke, gevaarlijke, onrechtmatige, of illegale activiteiten uit te voeren in onze appartementen. Het verstoren van de publieke orde zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van het appartement en het nemen van alle noodzakelijke legale maatregelen. Dit zal ook leiden tot verlies van de betaalde huur en de borg, zonder enig recht op schadevergoeding.

-Respecteer de buren door geluidsoverlast te vermijden, niet alleen in het appartement, maar ook op de trap en in de hal. Respecteer de stilte tussen 22:00-09:00.

-Heb respect voor de regels van de werking van de eigenaars van het gebouw, evenals het juiste gebruik van de gemeenschappelijke elementen en installaties.

-Feesten, recepties en parties in het appartement zijn ten strengste verboden.

-Roken is niet toegestaan in het appartement, tenzij u gebruik kunt maken van een terras of balkon.

-Tenzij uitdrukkelijke toestemming zijn huisdieren ten strengste verboden.

-Als u schade maakt in de flat die voorkomen had kunnen worden zal u de eigenaar of de makelaar dienen te vergoeden. U verbindt zich ertoe om het appartement in perfecte condities te houden tijdens uw verblijf. U erkent ook uitdrukkelijk het ontbreken van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van Globexs in het geval van schade veroorzaakt door u tijdens uw verblijf. In geval van schade, en in het geval dat de eigenaar actie onderneemt tegen Globexs aanvaardt u dat Globexs de geleden schade op u zal verhalen, vermeerderd met een vergoeding voor geleden schade jegens Globexs.

-Accommodatie Valencia: U erkent uitdrukkelijk dat de gecontracteerde accommodatie op geen enkele manier kan gebruikt worden voor andere doeleinden dan een tijdelijk verblijf, en dat het nooit kan beschouwd worden als een hoofd verblijfplaats. U kan nooit aanspraak maken op enige rechten op de accommodatie buiten de periode waarvoor het gereserveerd is.

-U erkent uitdrukkelijk dat Globexs niet kan worden aansprakelijkheid gesteld enerzijds voor schade die kan worden toegebracht aan mensen of zaken veroorzaakt door de installaties en de service in de huurwoning, alsook voor schade, beschadiging of verlies door diefstal in de huurwoning of in diens omgeving, veroorzaakt door de huurder, de omgeving of door derden.

-Verleid u in het appartement niet tot onnodige verspilling van energie en zorg ervoor dat de airconditioning en de lichten uitgeschakeld zijn als u het appartement verlaat. De kosten van airconditioning en verwarming zijn inbegrepen in de huurprijs tot een maximum van 80 euro per maand. Als dit bedrag wordt overschreden wordt het verschil van de waarborg afgestrokken.

-Deposeer het afval dagelijks in de daarvoor voorziene containers in de straat. De gast is verplicht om het appartement proper achter te laten en nooit afval of vuilnis binnen achter te laten. In dit geval zal een extra bedrag van 50 euro (schoonmaakkosten) in rekening worden gebracht bij de teruggave van de waarborg.

-Sluit en doe steeds de deur op slot als u het appartement verlaat.

-Net zoals wij ernaar streven om de accommodatie perfect voor te bereiden voor uw komst, gaat u akkoord om het appartement in perfecte staat achter te laten. 

Indien het huurcontract andere huisregels beschrijft dan gelden de huisregels in het huurcontract.

Dit zijn standaard specificaties opgesteld door Globexs en met het oog op ee goede samenwerking van de huurovereenkomst. Het zijn echter de criteria van de eigenaar, in overeenstemming met de huurder, die de definitieve voorwaarden bepalen. In geval van schade wordt er een rapport opgesteld en worden er administratiekosten tussen 50 en 200€ aan de klant in rekening gebracht.

GEGEVENSBESCHERMING

Om te voldoen aan de verplichtingen op grond van wet 15/1999 van 13 december in verband met de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand, naar de normen van AEPD. Het doel van het verzamelen van de gegevens is het succesvol beheren van onze diensten. Volgens de wet heeft u het recht op toegang, annulering, rectificatie en verzet door middel van een schrijven naar Globexs. 

  

Welkom bij Globexs!

  

  

.