Algemene voorwaarden

Hoe een Globexs appartement huren

Globexs is een bedrijf dat als hoofdactiviteit heeft het verlenen van verschillende diensten aan expatriates en/of de bedrijven waar zij voor werken, alsmede het verstrekken van geschikte accommodatie voor expatriates. Globexs heeft een website waar eigenaren hun woningen tijdelijk ter beschikking kunnen stellen aan expats.

CORONA-UPDATE: Als gevolg van de Corona-crisis hebben we onze algemene voorwaarden aangepast (hoofdstukken Maandelijkse betalingen en annuleringsvoorwaarden).

Het concept van het huren van een appartement met Globexs

Globexs verhuurt nooit appartementen voor toeristische doeleinden. Het minimum verblijf is 1 maand. Het maximale verblijf is 11 maanden. De appartementen zijn alleen bedoeld voor gebruik als tijdelijke woonruimte.  Het is de huurders niet toegestaan om er hun hoofd- of hoofdverblijfplaats van te maken. Het is niet toegestaan om enige handel of ambacht uit te oefenen in het pand, noch enig ander beroep.

Globexs onderhandelt met de huurders over de prijs en de algemene voorwaarden. De eigenaren van de appartementen hebben echter het laatste woord en moeten aan Globexs de algemene voorwaarden van elke verhuur goedkeuren, voordat Globexs het huurcontract namens hen kan ondertekenen.

Elk huurcontract is een wettelijke overeenkomst tussen de eigenaar van het appartement en de huurder. Globexs treedt op als tussenpersoon om de belangen van zowel de eigenaar als de huurder te verdedigen. 

Hoe boek je een appartement bij Globexs

Voor het huren van een appartement met Globexs zal een Globexs agent de exacte prijs en algemene voorwaarden aan de huurder communiceren. Indien de huurder akkoord gaat zullen de volgende stappen worden genomen:

De algemene voorwaarden die worden opgenomen in het huurcontract hebben altijd voorrang op de algemene voorwaarden die zijn beschreven op deze pagina.

Betalingen en vergoedingen

Dit zijn de algemene voorwaarden wat betreft betalingen. Boekingen kunnen worden onderworpen aan 3 soorten betalingen:

Maandelijkse betaling:

De maandelijkse betaling bestaat uit de huurprijs + kosten. De op deze website getoonde huurprijs is de minimumprijs. Afhankelijk van de duur van het verblijf kan de prijs variëren. Voor zeer korte huurperiodes (1-2 maanden), in het hoogseizoen, zal de prijs hoger zijn dan aangegeven op deze website.

De kosten zijn altijd een vast bedrag dat door de eigenaar wordt bepaald, en omvatten alle kosten met betrekking tot het appartement:  Wifi, TV, elektriciteit, verwarming, water, bedlinnen, badlinnen, belastingen, gemeenschapskosten, enz…. Meestal zijn de energiekosten (verwarming + water + elektriciteit) inbegrepen met een maximum van 100€ per maand (kan worden opgeheven door het huurcontract). Indien de energiekosten hoger zijn dan 100€ per maand heeft de eigenaar het recht om dit af te trekken van de waarborgsom. Er wordt verwacht dat de huurder tijdens zijn verblijf helpt energie te besparen door de lichten, verwarming, arico,… uit te zetten wanneer hij/zij de woning verlaat.

CORONA-UPDATE: als u opnieuw wilt onderhandelen over de maandelijkse betaling, neem dan contact met ons op. Globexs heeft geen controle over de maandelijkse betaling maar kan wel onderhandelen met de eigenaar.

Eenmalige agency fee:

Vaak, maar niet altijd, is de huurovereenkomst onderworpen aan een eenmalige agency fee. De agency fee is de Globexs-commissie en dient te worden betaald op het moment van de boeking.

Eenmalige linnenkosten:

Vaak, maar niet altijd, is de huurovereenkomst onderworpen aan een eenmalige linnenvergoeding bij vertrek. De linnenkosten dienen samen met de huur van de laatste maand te worden betaald, of worden bij het uitchecken met de borgsom verrekend. In de laatste maand van het verblijf wordt een linnengoedvergoeding in rekening gebracht om de kosten van het wassen van het beddengoed en de handdoeken te dekken. Indien er onverwijderbare vlekken zijn kan de eigenaar besluiten om (een deel van) de borgsom in te trekken. De linnengoedkosten zijn niet te verwarren met de schoonmaakkosten. De huurder is altijd verplicht het appartement schoon achter te laten bij het uitchecken. (meer informatie hieronder in het hoofdstuk stortingen).

Voor meer informatie over de huurprijs, de onkosten, de agentschapskosten en het linnengoed. Klik hier

Betalingsmodaliteiten

Wij geven de voorkeur aan betalingen per bankoverschrijving, maar wij accepteren ook contante betalingen en betalingen met creditcard (op kantoor), of met paypal (via het paypalportaal – Klik hier). Paypal-commissies of commissies van andere financiële instellingen (banken, kredietkaartmaatschappijen,…) worden altijd door de huurder betaald. Globexs moet het exacte bedrag ontvangen.

Laattijdige betalingen

Een laattijdige betaling is onderworpen aan een eenmalige verhoging van 5% van de huurprijs. Indien een van de betalingsvoorwaarden niet wordt gerespecteerd, wordt dit beschouwd als een ernstige fout, die de eigenaar het recht geeft om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in welk geval de huurder verplicht is om aan de eigenaar een vergoeding van een volledige maand huur te betalen voor deze fout.

Deposit

Dit zijn de algemene voorwaarden omtrent de borg. Om de goede en volledige nakoming van zijn/haar verplichtingen te verzekeren, is de huurder verplicht een borgsom te betalen op het moment van de boeking. Het bedrag van deze borgsom wordt bepaald door de eigenaar en ligt meestal tussen 750€ of 2 maanden huur. 

De borgsom wordt na het uitchecken terugbetaald door middel van een bankoverschrijving aan de HUURDER, maar alleen als de HUURDER zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, als er geen schade aan de woning is toegebracht, als het huisreglement is nageleefd en als de woning in dezelfde omstandigheden is achtergelaten als bij aankomst. De borg wordt zo snel mogelijk teruggestort met een minimum van 5 dagen. Maar het kan tot maximaal 30 dagen na het uitchecken duren, omdat we moeten wachten op de energierekeningen van de laatste maand.

Redenen voor niet-terugbetaling van de aanbetaling

In de volgende gevallen wordt de borg niet (gedeeltelijk of volledig) terugbetaald:

 • Als de huurder het appartement niet schoon achterlaat bij het uitchecken. De huurder is niet verplicht de lakens en handdoeken te wassen (voor sommige woningen wordt een eenmalige linnengoedvergoeding in rekening gebracht om deze kosten te dekken), maar hij is wel verplicht het appartement schoon te maken voordat hij/zij vertrekt: De afwas moet worden gedaan. Het is niet toegestaan om de vaatwasser te laten staan met vuile vaat. Het afval moet uit het appartement worden verwijderd. De koelkast moet worden leeggemaakt. Indien het appartement vies wordt achtergelaten, kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Het bedrag van de schoonmaakkosten wordt bepaald door de eigenaar van het appartement (minimaal 75€ en maximaal 1 maand huur), en wordt door Globexs aan de huurder meegedeeld.
 • Indien de huurder schade veroorzaakt aan de woning. Ongelukken kunnen gebeuren, maar de huurder is verplicht de schade die hij/zij veroorzaakt te vergoeden. (niet-verwijderbare vlekken op bedlinnen en meubilair, gebroken meubilair van keukenapparatuur, enz….). De waarde van de schade wordt bepaald door de eigenaar van het appartement en wordt door Globexs aan de huurder meegedeeld.
 • Indien de huurder de huisregels niet respecteert. Elk huurcontract bevat een hoofdstuk met de huisregels. Indien één van de huisregels niet wordt gerespecteerd, zal dit worden beschouwd als een ernstige fout, die de eigenaar het recht geeft om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in welk geval de huurder verplicht is om aan de eigenaar een vergoeding te betalen van het bedrag van een volledige maand huur voor deze fout (naast andere eventuele kosten als vergoeding van schade die door de huurder aan de woning is toegebracht).
 • Indien de huurder meer energie heeft verbruikt dan in de huurprijs is inbegrepen. De huurprijs van een appartement is meestal inclusief een maximale energiekost van 100€ (standaard – kan door het huurcontract worden opgeheven). Indien de huurders dit bedrag overschrijden (water + elektriciteit + gas), kan de eigenaar beslissen om het bedrag van de waarborg af te halen.
 • In geval van betalingsproblemen. Bijvoorbeeld als de betalingen van de huurder onderworpen waren aan een paypal-provisie van de commissie van een andere financiële instelling, en Globexs niet het volledige bedrag heeft ontvangen. Of als er een boete was voor een te late betaling tijdens het verblijf.

Administratieve kosten voor deposit report

Indien (een deel van) de borgsom niet kan worden terugbetaald, zal Globexs een deposit report opstellen om de reden voor de niet-terugbetaling toe te lichten. In dit geval zal ook een administratiekost van tussen de 50€ – 250€ worden aangerekend aan de huurder.

Huisregels van de Globexs appartementen

De volgende huisregels zijn van toepassing op alle Globexs appartementen (behalve wanneer deze door het huurcontract worden opgeheven):

 • De huurder moet zich ervan bewust zijn dat de woning omringd is door buren en de regels van de Vereniging van Eigenaren moeten worden gerespecteerd. De werkingsnormen van het comité van de huiseigenaar voor het gebouw, waarin de woning zich bevindt, moeten worden gerespecteerd, evenals het juiste gebruik van de gemeenschappelijke elementen en de inrichting van het gebouw. Vervelende, ongezonde, schadelijke, risicovolle, illegale activiteiten zijn verboden. De huurder mag de rust en het verblijf in het gebouw niet verstoren en moet zich onthouden van activiteiten die de rust van de bewoners of de buren kunnen verstoren.
 • De huurder moet de buren respecteren door het geluidsniveau laag te houden, niet alleen in het gehuurde, maar ook in de trappenhuizen. Het lawaai moet tot een minimum worden beperkt tussen 21.00 en 10.00 uur.
 • Er mogen geen feestjes worden gehouden in het pand. 
 • Roken is strikt verboden in het appartement en in het gebouw. Een boete van 500€ wordt in rekening gebracht indien de huurder rookt in het appartement.
 • Tijdens het verblijf dient de huurder het vuilnis te deponeren zoals aangegeven door de Globexs-medewerker bij het inchecken. 
 • Doe altijd de hoofddeur van het gehuurde goed volledig op slot wanneer u naar buiten gaat. Bij verlies van een set sleutels wordt een boete van 50€ in rekening gebracht, bovenop de kosten voor het maken van een nieuwe kopie.
 • Er is een inspanning gedaan om het gehuurde goed voor de huurder voor te bereiden, zodat deze zich tijdens het verblijf zo ontspannen en comfortabel mogelijk voelt.  De huurder is verplicht het gehuurde met zorg te behandelen, zodat het aan het einde van de huurperiode net zo wordt achtergelaten als aan het begin.
 • Bij het uitchecken dient u het appartement te laten schoonmaken. De afwas moet worden gedaan, de vuilnisbak moet worden verwijderd uit het appartement, de koelkast moet worden geleegd, enz. In het geval dat het appartement vies wordt achtergelaten kan een schoonmaakkostenvergoeding in rekening worden gebracht.

Indien een van de bovenstaande huisregels niet wordt nageleefd, wordt dit beschouwd als een ernstige fout, die de eigenaar het recht geeft om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in welk geval de huurder verplicht is om aan de eigenaar een vergoeding te betalen van het bedrag van een volledige maand huur voor deze fout (naast andere eventuele kosten voor schade die door de huurder aan de woning is toegebracht).

Gebruik van de Globexs appartementen

Lees goed de volgende algemene voorwaarden: De Globexs appartementen zijn alleen bedoeld voor gebruik als tijdelijke woonruimte. Het is niet toegestaan om er zijn hoofdverblijfplaats van te maken, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven. De huurder dient Globexs onmiddellijk per aangetekende brief op de hoogte te stellen indien zijn/haar hoofdverblijfplaats wijzigt. 

Het is niet toegestaan om enige handel of ambacht in het pand uit te oefenen, noch enig ander beroep.
Het onroerend goed kan niet geheel of gedeeltelijk worden onderverhuurd of aan derden ter beschikking worden gesteld, noch kan de huur aan derden worden overgedragen.

Indien de huurder niet voldoet aan de hierboven vermelde verplichtingen met betrekking tot het beoogde gebruik van het pand, zal de eigenaar dit beschouwen als een ernstige tekortkoming, die de eigenaar het recht geeft zich te beroepen op automatische ontbinding van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving en het bedrag van een volle maand huur als boete in rekening te brengen aan de huurder.  Bovendien heeft de eigenaar in dat geval ook het recht om schadevergoeding te eisen, zoals materiële schade en belastingen waaraan de eigenaar gebonden zou zijn door het feit dat het goed wordt verhuurd voor een beroepsmatig doel of als het goed wordt gebruikt als hoofdverblijfplaats. 

Algemene voorwaarden: verzekeringen

De huurder sluit zelf een verzekering af voor zijn persoonlijke bezittingen. De eigenaar, noch Globexs, kan aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade aan de persoonlijke bezittingen van de huurder.

Annulering van een boeking

Annuleringen voor aankomst:

De huurder heeft het recht om de boeking te annuleren met een schriftelijke kennisgeving van 2 maanden zonder boete. Indien de opzegging echter minder dan 2 maanden maar meer dan 1 maand van tevoren plaatsvindt, dient de huurder een boete van een halve maand huur te betalen. Bij een opzegtermijn van minder dan 1 maand moet de huurder een boete van een volle maand huur betalen. In het geval dat de boeking onderworpen was aan een bemiddelingsvergoeding, zal de bemiddelingsvergoeding in geen geval worden geretourneerd.

Vertraagde aankomst:

In geval van wijziging van de reisplannen heeft de huurder het recht om zonder boete de aankomstdatum met 1 week uit te stellen, met een schriftelijke kennisgeving van 1 maand. Gedurende deze 1 week wordt het appartement voor de huurder geblokkeerd. Deze termijn van 1 week kan worden verlengd na overleg met de eigenaar, onder bepaalde omstandigheden.

Annuleringen tijdens het verblijf:

De huurder heeft het recht om de huurovereenkomst te annuleren met een schriftelijke opzegtermijn van 2 maanden zonder boete. Indien de opzegging echter minder dan 2 maanden maar meer dan 1 maand van tevoren plaatsvindt, dient de huurder een boete van een halve maand huur aan Globexs te betalen. Bij een opzegtermijn van minder dan 1 maand moet de huurder een boete van een volle maand huur betalen aan Globexs.

CORONA-UPDATE: als u opnieuw wilt onderhandelen over de annuleringsvoorwaarden van uw contract, neem dan contact met ons op. Globexs kan met de eigenaar onderhandelen over de algemene voorwaarden.

Deze website in verschillende talen

Deze website is vertaald in 4 talen: Engels, Frans, Spaans en Nederlands. De hoofdtaal is Engels. Soms treden er vertaalfouten op die leiden tot discrepanties tussen de inhoud in de verschillende talen. Wanneer dit gebeurt zal de Engelse versie de andere talen altijd overstemmen.

Databescherming

In overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit de wet 15/1999, van 13 december van de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens, evenals alle gegevens die nodig zijn om de levering van de gecontracteerde dienst te vergemakkelijken, zullen worden opgenomen in een bestand, naar behoren gemeld aan het Spaanse Agentschap voor de bescherming van gegevens (AEPD). Het doel van deze verzameling van gegevens is om onze diensten te formaliseren en naar tevredenheid te beheren. In overeenstemming met de wet bent u in staat om het recht van toegang van uw persoonlijke gegevens uit te oefenen. Voor meer informatie over ons privacybeleid. Klik hier.

Klik hier om onze Juridische Disclaimer te lezen.

Door uw reservering te bevestigen met een aanbetaling, gaat u akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden en heeft u ze begrepen en geaccepteerd.